Coronaepidemin har inneburit och innebär att vi inte kan ha aktiviteter i samma utsträckning som tidigare, men med noggrant iaktagande av Folkhälsomyndighetens rekommendationer har vi möjlighet att ha aktiviteter även om de måste vara i bergränsad omfattning.

Alla aktiviteter finns även på anslagstavlan på Sällskapet.
Anmäl dig där.

För vissa subventionerade aktiviteter utgår anmälningsavgift 100:-

Många aktiviteter är fria för våra medlemmar, men för att vara med på subventionerade aktiviteter måste du komma till Sällskapet regelbundet, hjälpa till i den utsträckning du kan, eller bekosta evenemanget i sin helhet.

En del aktiviteter är av spontan natur och kan således inte visas här, enda sättet att få kännedom om dem är att besöka Sällskapet regelbundet.

Evenemang och möten m.m.
Det här händer den närmaste tiden

December

Traditionellt sett har vi alltid "Öppet hus" Julafton och Juldagen men i år har vi p.g.a. Corona tyvärr inställt det. Vi hoppas naturligtvis att denna viktiga tradition kan tas upp igen nästa år.

Januari 2021

Styrelsemöte
Torsdag 21:a Januari kl. 13.00

Medlemsmöte
Torsdag 21:a Januari kl. 15.00
 

Februari 2021

Mars 2021

Årsmöte
Solnalänkarna
Lördag 6:e Mars 2021 kl.13.00