Den 1:a Oktober 2021 har visserligen restriktionerna för allmänna tillställningar släppts, men det finns all anledning att fortsätta vara försiktig och visa hänsyn.

Evenemang m.m.
Det här händer den närmaste tiden

Distriktmöte
Lördag 9 Oktober kl.13.00
 

Anmäl deltagande senast Måndag 4 Oktober.

Sällskap och antal peraoner till Ingemar Rosén 
Telefon: 0708-776589 E-post; ingemar@rikslankarna.se

Juli 2021

Även om Coronaepidemin har  börjat avta och många blivit vaccinerade finns all anledning att fortsätta iaakta försiktighet.
 

Ännu så länge har vi endast aktiviteter i bergränsad omfattning.

"Aktiviteter i begränsad omfattning" innebär bl.a. spontana utflykter.
För att få kännedom om dem besöker man Sällskapet regelbundet.


Alla aktiviteter utom de av spontan natur finns även på anslagstavlan på Sällskapet.
För vissa subventionerade aktiviteter utgår anmälningsavgift 100:-

Anmäl dig där.

Många aktiviteter är fria för våra medlemmar, men för att vara med på subventionerade aktiviteter måste du komma till Sällskapet regelbundet, hjälpa till i den utsträckning du kan, eller bekosta evenemanget i sin helhet.