Juli 2021

Även om Coronaepidemin har  börjat avta och många blivit vaccinerade finns all anledning att fortsätta iaakta försiktighet.
 

Ännu så länge har vi endast aktiviteter i bergränsad omfattning.

"Aktiviteter i begränsad omfattning" innebär bl.a. spontana utflykter.
För att få kännedom om dem besöker man Sällskapet regelbundet.


Alla aktiviteter utom de av spontan natur finns även på anslagstavlan på Sällskapet.
För vissa subventionerade aktiviteter utgår anmälningsavgift 100:-

Anmäl dig där.

Många aktiviteter är fria för våra medlemmar, men för att vara med på subventionerade aktiviteter måste du komma till Sällskapet regelbundet, hjälpa till i den utsträckning du kan, eller bekosta evenemanget i sin helhet.

Evenemang och möten m.m.
Det här händer den närmaste tiden