Räkna med att alla aktiviteter f.n. är inställda, men håll kollen här för man vet aldrig.
 

Evenemang och möten m.m.
Det här händer den närmaste tiden

Alla aktiviteter finns även på anslagstavlan på Sällskapet.
Anmäl dig där.

För vissa subventionerade aktiviteter utgår anmälningsavgift 100:-

Många aktiviteter är fria för våra medlemmar, men för att vara med på subventionerade aktiviteter måste du komma till Sällskapet regelbundet, hjälpa till i den utsträckning du kan, eller bekosta evenemanget i sin helhet.

En del aktiviteter är av spontan natur och kan således inte visas här, enda sättet att få kännedom om dem är att besöka Sällskapet regelbundet.

September

Styrelsemöte
Torsdag 17:e September kl.13.00
 

Oktober

Styrelsemöte
Torsdag 15:e Oktober kl. 13.00
Medlemsmöte
Torsdag 15:e Oktober kl. 15.00

Distriktsmöte
hos Solnalänkarna Blomgatan 28 Solna
24:e Oktober kl.13.00
 

Anmälan om deltagande sker till:
Distriktsordförande Ingemar Rosén
0708-776589 eller E-post: ingemar.rosen@gmail.com
Senast 19:e Oktober
Tacksam för PRELIMINÄR ANMÄLAN SNARAST!

November

Kommande aktiviteter m.m.
Obs! Preliminära tider.

Exakta datum är inte fastställda.

Rikskurs 2020
INSTÄLLD

Hönöcupen 2020
INSTÄLLD

Riksträff Karlstad 2020
ÄR TYVÄRR INSTÄLLD