Vi hjälper dig till ett nyktert och meningsfullt liv!

Vi är en ideell förening vars medlemmar är f.d. missbrukare samt deras anhöriga och medberoende, som tillsammans hjälper varandra att må bra och få meningsfulla liv. För att uppnå detta, gör vi olika saker tillsammans, bl.a. spelar vi biljard, kort, bingo, har grillkvällar, 5-kamp
gör utflykter m.m.

 

Vi är partipolitiskt och religiöst obundna.

 

Hos oss hittar Du nya, nyktra vänner. Vi lever efter devisen "Som Du själv blivit hjälpt, skall Du hjälpa andra".

Länkrörelsen grundades 1945 av sju alkoholister och nykterhetsinspektör Axel Sällqvist, som ansåg att dåtidens missbrukarvård inte fungerade. Enligt initiativtagaren och grundaren Axel Sällqvist, kände man inte till någon annan rörelse som arbetade efter samma principer som prövades på Nora herrgård före bildandet av Sällskapen Länkarna.
 

Vi tillhör Länkarnas Riksförbund som bildades 1958.

Sällskap som tillhör Länkarnas Riksförbund är ideella föreningar  som står öppna för alla som har en ärlig önskan att bli nyktra och drogfria.

 


Hos oss gäller nolltolerans

Rikslänkarna är en idell organisation som hjälper människor som har problem med alkohol, narkotika eller andra former av kemiskt missbruk.
 

Vi är partipolitiskt och religiöst obundna.

Vi finns för dig!