Vi hjälper dig till ett nyktert och meningsfullt liv!

Bli en vinnare Du också.
Bli medlem hos oss!
  • Besök oss och bli provmedlem , det kostar inget.
  • Som provmedlem har man samma rättigheter och skyldigheter som den som har fullvärdigt medlemskap förutom rösträtt.
  • Valbar till förtroendeuppdrag blir Du efter 6 månaders medlemskap och lika lång nykterhet/drogfrihet.
  • Tycker Du att det verkar bra efter provmedlemskapet ansöker Du om att bli fullständig medlem, ansökan behandlas på kommande styrelsemöte. Medlemsavgift är olika stor beroende på Sällskap, vår är f.n. (2020). Kr. 20:- per månad. 
  • Sällskapet Länkarna i Solna, tillhör Sällskapen Länkarnas Riksförbund.
  • Som medlem i ett Sällskap tillhörande Länkarnas Riksförbund är man välkommen till alla Länksällskap som tillhör den organisationen - vilka de är hittar Du på Rikslänkarnas hemsida:


www.rikslankarna.se

 

För ytterligare information, ring oss:

Telefon: 08 - 82 31 82