Med Solnalänkarna till Gotland
 Riksförbundets Mellersta Distrikt höll årsmöte och kamratträff i Visby veckoslutet den 12 - 14 april.
 I samband härmed bjöd de in sällskap från Östra Distriktet att delta och 12 Länkar från Solnasällskapet loch 4 från Eskilstuna hörsammade inbjudan och deltog.

 När vi ändå var på Gotland passade de sällskapen på att göra en rundtur i Visby och på Fårö, med ett par visbybor som guider
- - -

Referat från  turerna och kamratträffen kommer  inom kort!