• Sedan Sällskapet startades 1957 har vi hjälpt många att hålla sig nyktra och drogfria, till stor del tack vare de bidrag vi fått från myndigheter, privatpersoner, företag m.fl.

Hjälp oss hjälpa!

Frivilligt bidrag.


Bankgiro: 222 - 7270


Alla bidrag mottages tacksamt och behandlas naturligvis konfidentiellt. 


Märk inbetalningen "bidrag"

Bli stödmedlem!

 

Som stödmedlem hjälper Du oss inte bara rent ekonomiskt att hjälpa andra,

Du får också möjlighet att vara med på de aktiviteter Sällskapet anordnar.

Årsavgiften är f.n.240:-

Ring 08 - 82 31 82 så berättar vi mer

Ett bidrag, oavsett hur litet eller stort det är

= livboj för de människor som söker hjälp hos oss.