Vi hjälper dig till ett nyktert och meningsfullt liv!

Först avgiftning - sedan Länkarna

Om man vill bibehålla sin nuvunna nykterhet efter avgiftning  är det bra att gå med i ett Länksällskap, där träffar du andra nyktra missbrukare som hjälper varandra och har trevligt under nyktra förhållanden.

Även om du inte bor  i Solna är du naturligtvis välkommen att bli medlem hos oss. Anser du att det är för lång väg till vårt Sällskap finns det Länksällskap i hela landet - besök Rikslänkarnas hemsida www.rikslankarna.se 

Bli en vinnare Du också.
Bli medlem !
  • Besök oss och bli provmedlem , det kostar inget.
  • Som provmedlem har man samma rättigheter och skyldigheter som den som har fullvärdigt medlemskap förutom rösträtt.
  • Valbar till förtroendeuppdrag blir Du efter 6 månaders medlemskap och lika lång nykterhet/drogfrihet.
  • Tycker Du att det verkar bra efter provmedlemskapet ansöker Du om att bli fullständig medlem, ansökan behandlas på kommande styrelsemöte. Medlemsavgift är olika stor beroende på Sällskap, vår är f.n. (2020). Kr. 20:- per månad. 
  • Sällskapet Länkarna i Solna, tillhör Sällskapen Länkarnas Riksförbund.
  • Som medlem i ett Sällskap tillhörande Länkarnas Riksförbund är man välkommen till alla Länksällskap som tillhör den organisationen - vilka de är hittar Du på Rikslänkarnas hemsida:


www.rikslankarna.se

 

För ytterligare information, ring oss:

Telefon: 08 - 82 31 82

 

 

Om du undrar över något kan du ringa oss: 08 - 82 31 82
eller maila:
solnalankarna@gmail.com

Vi arbetar enligt GDPR så när ni skickar en fråga till oss så är det helt anonymt och ingen data lagras, vi använder oss endast av Er E-post för att svara på frågor och efter detta raderas uppgifterna.

Vi finns för dig!