Pandemin är vissereligen över men fortsätter att vara försiktiga och visar hänsy.

Evenemang m.m.
Det här händer den närmaste tiden

Metartävling 

Den traditionella metartävlingen på Sjönäs går av stapeln Kristi Himmelfärdsdag 18:e Maj 2023.

Hönöcupen datum ej bestämt ännu.

Biljardtävling mellan Solnalänkarna och Göteborg 48 som spelas på 48:s sommarhem i Göteborgs skärgård, fri kost och logi ingår men resan bekostar man själv. Anmäl ditt intresse att delta per telefon 08-31 82 31                                                                                                                           eller E-post solnalankarna@gmail.com
                                                            Max  8 deltagare - först till kvarn gäller.

                                                                            Subventionerad aktivitet.

"Aktiviteter i begränsad omfattning" innebär bl.a. spontana utflykter.
För att få kännedom om dem besöker man Sällskapet regelbundet.


Alla aktiviteter utom de av spontan natur finns även på anslagstavlan på Sällskapet.
För vissa subventionerade aktiviteter utgår anmälningsavgift 100:-

Anmäl dig där.

Många aktiviteter är fria för våra medlemmar, men för att vara med på subventionerade aktiviteter måste du komma till Sällskapet regelbundet, hjälpa till i den utsträckning du kan, eller bekosta evenemanget i sin helhet.