Pandemin är visserligen över
men vi fortsätter att vara försiktiga och visa hänsyn.

Evenemang m.m.
Det här händer den närmaste tiden

Hönöcupen 13 - 15 Augusti

Biljardtävling mellan Solnalänkarna och Göteborg 48 som spelas på 48:s sommarhem i Göteborgs skärgård, fri kost och logi men resan bekostar man själv. Anmäl ditt intresse att delta per telefon 08-31 82 31 eller E-post solnalankarna@gmail.com
Max  8 deltagare - först till kvarn gäller.

Subventionerad aktivitet.

"Aktiviteter i begränsad omfattning" innebär bl.a. spontana utflykter.
För att få kännedom om dem besöker man Sällskapet regelbundet.


Alla aktiviteter utom de av spontan natur finns även på anslagstavlan på Sällskapet.
För vissa subventionerade aktiviteter utgår anmälningsavgift 100:-

Anmäl dig där.

Många aktiviteter är fria för våra medlemmar, men för att vara med på subventionerade aktiviteter måste du komma till Sällskapet regelbundet, hjälpa till i den utsträckning du kan, eller bekosta evenemanget i sin helhet.