Kommande möten

Styrelsemöte den 7 februari 2020 kl.13.00
Medlemsmöte den 7 februari 2020 kl. 15. 00 (Nomineringsmöte)
Årsmöte 2020 den 7 mars 2020 kl 15.00
(föregås av styrelsemöte kl. 13.00)