Nästa styrelsemöte
torsdag den 17 januari 2019, kl. 13.00

Nästa Medlemsmöte
torsdag den 17 januari 2019 kl. 15