Nästa styrelsemöte
torsdag den 14 mars 2019, kl. 13.00

Årsmöte Östra Distriktet
lördag den 9 mars kl. 13.00
Lokal: Solnalänkarna

Nästa medlemsmöte
torsdag den 25 april kl. 15.00

Kamratträtt och Årsmöte,  Mellersta Distriktet
den 12 - 14 april
Plats: Visby, Scandic hotell, Visby