Nästa styrelsemöte
torsdag den 22 augusti 2019, kl. 13.00

Nästa medlemsmöte
torsdag den 22 augusti kl. 15.00

Distriktsmöten med Östra Distriktet
i Västervik
lördag den 15 juni kl. 13.00

i Eskilstuna
lördag den 31 augusti kl. 13.00