NÄSTA STYRELSEMÖTE
Tisdag 14 februari kl. 13.00

NÄSTA MEDLEMSMÖTE
Tisdag 14 februari kl. 14.00


Var med och påverka beslut som ska tas!
Gå på alla medlemsmöten och tala om vad tycker!

ÅRSMÖTE SOLNA

Lördag 4 Mars kl.12.00
 

NÄSTA DISTRIKTSMÖTE FÖR
ÖSTRA DISTRIKTET

DISTRIKTSÅRSMÖTE
Solna
Lördag 11 Mars
kl.13.00

MÖTESORDNING 2023    

Lördag 11 mar   kl..1300               Solna              Årsmöte                     
Lördag 20 maj   kl.13.00              Huddinge                                          
Lördag 29 juli     kl.13.00             Västervik                                    
Lördag 30 sept.  kl. 13.00             Solna                                               
Lärdag 25 nov.   kl.13.00              Huddinge