NÄSTA STYRELSEMÖTE
Meddelas senare


Var med och påverka beslut som ska tas!
Gå på alla medlemsmöten och tala om vad tycker!

NÄSTA MEDLEMSMÖTE
Meddelas senare

NÄSTA DISTRIKTSMÖTE FÖR
ÖSTRA DISTRIKTET

Härmed kallas Ni till årsmöte lördagen den 11 juni 2022 kl. 13.00.
Lokal: Sällskapet Länkarna  i Västervik
Adress: Bergsgatan 3, 593 31 Västervik
Vänligen meddela med e-post (ingemar.rosen@gmail.com) eller på telefon 0708 - 776 589,  hur många som kommer från Ert Sällskap senast den 3 juni 2022.