NÄSTA STYRELSEMÖTE
Torsdag 1 Juni kl.13.00

NÄSTA MEDLEMSMÖTE
Torsdag 1 Juni kl.14.00


Var med och påverka beslut som ska tas!
Gå på alla medlemsmöten och tala om vad tycker!

NÄSTA DISTRIKTSMÖTE FÖR
ÖSTRA DISTRIKTET

           


Huddinge 

             Lördag 10 Juni   kl.12.00 

MÖTESORDNING 2023    

Lördag 11 mar   kl..1300               Solna              Årsmöte                     
Lördag 10 juni    kl.12.00              Huddinge                                          
Lördag 29 juli     kl.13.00             Västervik                                    
Lördag 30 sept.  kl. 13.00             Solna                                               
Lärdag 25 nov.   kl.13.00              Huddinge