NÄSTA STYRELSEMÖTE
Ej fastställt

NÄSTA MEDLEMSMÖTE
Ej fasställt


Var med och påverka beslut som ska tas!
Gå på alla medlemsmöten och tala om vad tycker!

NÄSTA DISTRIKTSMÖTE FÖR
ÖSTRA DISTRIKTET

Huddinge

                           Lördag 26 November kl 13.00