Ett bidrag, oavsett hur litet eller stort det är

= livboj för de människor som söker hjälp hos oss.

Bli stödmedlem!

Som stödmedlem hjälper Du oss inte bara rent ekonomiskt att hjälpa andra,

Du får också möjlighet att vara med på de aktiviteter Sällskapet anordnar.

Årsavgiften är f.n.240:-
Bankgiro: 222 - 7270 

Ring 08 - 82 31 82 så berättar vi mer.
Märk inbetalningen "Stödmedlem"

Frivilligt bidrag.
 

Alla bidrag mottages tacksamt och behandlas naturligvis konfidentiellt. 

Bankgiro: 222 - 7270

Märk inbetalningen "Gåva"