Information till våra medlemmar
Ett komlement till "djungeltelegrafen"

 

(I​​​​​​nformation av känslig natur meddelas endast på medlemsmöte)

Tyvärr har vi det smärtsamma budskapet meddela att vår Ordförande Ingemar Rosén avled den 9/9 2023 på Långbro Sjukhus.
Han somnade in i stilla närvaro av sin hustru Sonja.
Han har lämnat oss i stor sorg och saknad och skänker honom en stilla tanke.

Peter von Rothstein 

Många av våra  aktiviteter är av spontan natur, för att få kännedom om dem måste man besöka Sällskapet regelbundet.

Hjorthagen Kulturcentrum/jazzklubb 

Varannan Tisdag är det konsert - om den verkar vara något som faller på läppen så finns intresselista anslagen på  på anslagstavlan.

Solna kommun har anlitat ett företag som ska se över deras fastigheter månatligen. För oss innebär det att de kommer till vår adress varje månad för att kontrollera om något behöver åtgärdas.

Prislistor och övriga förutsättningar för hyra av lokal samt övernattningsrum finns numera anslagna vid telefonerna, på anslagstavlan och på vår hemsida under fliken "Om oss - hyra rum/lokal"
Alla kan således ge adekvat information vid förfrågningar.
Bokningar antecknas på almanackan på anslagstavlan.