ALKOHOL OCH DROGER
PÅ SCHEMAT


Kan vi acceptera ett missbruk bland 13 - 15-åringar ?

Nej! Låt dem vara barn och drogfria ungdomar så länge som möjligt!
Varje 12 - 13-åring som börjar använda alkohol eller andra droger är ett nederlag för oss alla!
Det finns nämligen alltid en risk att denna debut leder till ett missbruk.

SÄLLSKAPET LÄNKARNA I SOLNA
informerar i förebyggande syfte om alkohol- och drogmissbruk!

I våra informationer berättar vi om riskerna med alkohol och andra droger. Rikslänkarnas informatörer använder inte pekpinnar eller skrämseltaktik. Man försöker dock att förklara vad som händer om någon dricker för mycket, för ofta eller börjar använda andra droger.
Målet är att få eleverna att fatta kloka beslut om sina relationer till alkohol och andra droger.

Låt Rikslänkarna komma till Er skola och informera.

 

SÄLLSKAPET LÄNKARNA, SOLNA informerar kostnadsfritt om alkohol och drogmissbruk på skolor, arbetsplatser, föreningsmöten, ungdomsgårdar och i egna lokaler.


Boka tid för information eller ett besök.

Telefon:

08 - 82 31 82
E-post: solnalankarna@gmail.com