NÄSTA STYRELSEMÖTE
Ej fastställt ännu

NÄSTA MEDLEMSMÖTEEj fastställt ännu


Var med och påverka beslut som ska tas!
Gå på alla medlemsmöten och tala om vad tycker!

NÄSTA DISTRIKTSMÖTE FÖR
ÖSTRA DISTRIKTET

           


Västervik

             Lördag 26 Augusti  kl.13.00 

MÖTESORDNING 2023    

Lördag 11 mar          kl..1300             Solna      Årsmöte                     
Lördag 10 juni          kl.12.00             Huddinge                                         
Lördag 26 Augusti   kl.13.00             Västervik                                    
Lördag 30 sept.         kl. 13.00           Solna                                               
Lärdag 25 nov.           kl.13.00           Huddinge                                         

Observera att mötesordningen ibland kan ändras!
Dubbelkolla alltid
!