https://www.solnalankarna/Om oss

Anhörig

Solnalänkarna tar även emot anhöriga till missbrukare. 

Anhöriga har ofta en bitter erfarenheter av missbrukets baksida, 

 Solnalänkarnas erfarenhet av missbruk hjälper anhöriga med hjälp och stöd.