https://www.solnalankarna/Om oss

Hur man blir medlem

Köp inte grisen i säcken!

  • Börja med att bli provmedlem i en eller  ett par månader så att du kan skapa dig en egen uppfattning om oss.  Att vara provmedlem är naturligtvis helt gratis.
  • Att vara provmedlem innebär att du kan delta i våra aktiviteter och se om du trivs hos oss och vi med dig.
  • Om du så önskar kan du sen bli invald som fullständig medlem. Medlemsavgiften är för närvarande 240:- per kalenderår som man sätter in på bankgiro: 222-7270
  • Vi lämnar inga uppgifter om våra medlemmars person till myndigheter.
  • Vi tillämpar GDPR (dataskyddsförordningen) vilket innebär att personuppgifter aldrig lämnas ut till tredje part.

Våra medlemmar hjälper varandra att bibehålla sin nykterhet

Bli stödmedlem!

Som stödmedlem visar man att man vill hjälpa oss i vårt viktiga arbete att hjälpa människor med beroendeproblem att få ett nyktert och meningsfullt liv.

Att vara stödmedlem kostar 240:- per år

Bankgiro: 222-7270